सबैभन्दा बढी संशोधित लेखहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र ०१:१८, ११ जनवरी २०२१ पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

Updates for this page are running twice a month.

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. नेपाली - इंग्लिश शब्दकोश‏‎ (५३ पुनरावलोकनहरू)
 2. नाम‏‎ (२९ पुनरावलोकनहरू)
 3. नेपाल‏‎ (२७ पुनरावलोकनहरू)
 4. ‏‎ (२७ पुनरावलोकनहरू)
 5. सोमवार‏‎ (२६ पुनरावलोकनहरू)
 6. ‏‎ (२५ पुनरावलोकनहरू)
 7. अः‏‎ (२५ पुनरावलोकनहरू)
 8. अँ‏‎ (२४ पुनरावलोकनहरू)
 9. साँप‏‎ (२३ पुनरावलोकनहरू)
 10. अग्नि‏‎ (२२ पुनरावलोकनहरू)
 11. abate‏‎ (२१ पुनरावलोकनहरू)
 12. शब्दकोश‏‎ (२१ पुनरावलोकनहरू)
 13. हिमालय‏‎ (२१ पुनरावलोकनहरू)
 14. कुकुर‏‎ (२१ पुनरावलोकनहरू)
 15. रक्त‏‎ (२० पुनरावलोकनहरू)
 16. घर‏‎ (२० पुनरावलोकनहरू)
 17. implication‏‎ (२० पुनरावलोकनहरू)
 18. बुधवार‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 19. चार‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 20. अश्व‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 21. फूल‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 22. शुक्रवार‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 23. नेपाली‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 24. पिता‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 25. व्याकरण‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 26. हार‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 27. सरकार‏‎ (१९ पुनरावलोकनहरू)
 28. मानव‏‎ (१८ पुनरावलोकनहरू)
 29. सिंह‏‎ (१८ पुनरावलोकनहरू)
 30. शनिवार‏‎ (१८ पुनरावलोकनहरू)
 31. समकालीन‏‎ (१८ पुनरावलोकनहरू)
 32. अकसबकस‏‎ (१८ पुनरावलोकनहरू)
 33. अंश‏‎ (१८ पुनरावलोकनहरू)
 34. खै‏‎ (१८ पुनरावलोकनहरू)
 35. नदी‏‎ (१८ पुनरावलोकनहरू)
 36. अक्षर‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 37. फल‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 38. अच्छा‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 39. सात‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 40. पूती‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 41. बाघ‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 42. समयौनिक‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 43. मंगलवार‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 44. बिरालो‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 45. ज्वालामुखी‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 46. अँध्यारो‏‎ (१७ पुनरावलोकनहरू)
 47. कथा‏‎ (१६ पुनरावलोकनहरू)
 48. समाचार‏‎ (१६ पुनरावलोकनहरू)
 49. चक्र‏‎ (१६ पुनरावलोकनहरू)
 50. समस्या‏‎ (१६ पुनरावलोकनहरू)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:MostRevisions" बाट अनुप्रेषित