सामग्रीमा जानुहोस्

अश्व

Wiktionaryबाट

अश्व शब्दप्रकार : तत्सम