विक्सनरी:विक्सनरीमा नयाँ शव्द जोड़्ने तरिका

Wiktionaryबाट

विक्सनरीमा नयाँ शव्दहरु कसरी थप्ने?[सम्पादन गर्नुहोस्]

विक्सनरीमा नयाँ शव्दहरु थप्न तपाईंले थप्न चाहेको शव्द खोज बाकसमा हालेर पहिला खोज्नुहोस्, यदि पहिलेबाट नैं त्यहाँ शव्द भए तपाईंले सम्पादन गरि नयाँ कुरा अथवा नयाँ अर्थहरु छुटेका भए जोड़्न सक्नुहुन्छ, यदि शव्द नभए तपाईंले चाहेको शव्द निम्न प्रकारले हाल्न सक्नु हुनेछ:
उदाहरणको लागि अँगार शव्दको प्रयोगादि तल दिएकोछ:


प्रोधभावी को नेपाली अर्थ


नाम

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

गोल; कोइला .

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

आगो बालेर अँगार जता ततै नफाल । # अङ्ग्रेजी: Cinder