नेपाली

Wiktionaryबाट

नेपाली

नाम

नेपाली

  1. नेपालको वा नेपाली मूलको मान्छे ।
  2. नेपालको राष्ट्रभाषा ।

समानार्थी

अनुवाद

विशेषण

नेपाली

  1. नेपाल, नेपाली जनता वा नेपाली भाषाको।

अनुवाद