अच्छा

Wiktionaryबाट

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

निपात  

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

सहमति जनाउन प्रकट गरिने शब्द ; एक हिन्दी शब्द

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

  • "अच्छा साब”, - एक तीखो आवाजका साथ गाडीमा ब्रेक लाग्यो ।
  • अच्छा त अब रामेले पनि मोबाइल किनेछ ।

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अंग्रेजी:

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

विशेषण

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

राम्रो भएको वा मानिएको

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

आफ्नो उपन्यास आफैले लेखे अच्छा हुन्छ होइन दाइ ?

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अंग्रेजी: