अक्षर

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

कुनै भाषाको वर्णमालामा भएको एउटा वर्ण

उदाहरण[सम्पादन]

१.हाल नेपाली वर्णमालामा १३ स्व, १३ सघोष व्यञ्जन , २० अघोष व्यञ्जन र ३ संयुक्त व्यञ्जन गरी जम्मा ४९ अक्षर हरू छन्। हाल नेपाली वर्णमालामा १३ स्व, १३ सघोष व्यञ्जन , २० अघोष व्यञ्जन र ३ संयुक्त व्यञ्जन गरी जम्मा ४९ अक्षर हरू छन्। २.भनिन्छ - “ वर्णमाला मा कुनै यस्तो अक्षर छैन जो मन्त्र मा नपरे को होस् ।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अंग्रेजी: