अर्थ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

वैधव्य

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

कुनै शब्दले बुझाउने कुरा हो ।

उदाहरण[सम्पादन]

१. धोको शब्दको शाब्दिक अर्थ हो कुनै विषयवस्तु प्रति मनमा उठ्ने प्रबल इच्छा, चाह, अभिलाषा वा धीत हुन आउँछ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय विरोधको केही अर्थ छैन।

अर्थ[सम्पादन]

पैसा वा धनसम्पत्ति

उदाहरण[सम्पादन]

१. ५७ वर्षीया क्यामिला विल्टसायर ववी भ्यान ट्रस्ट नामक सो संस्थाकी मुख्य अर्थ संकलक र संरक्षिका हुन।

अर्थ[सम्पादन]

कुनै कुराको महत्त्व वा मूल्य।

उदाहरण[सम्पादन]

१. अन्तर्राष्ट्रिय विरोधको केही अर्थ छैन।

२. तब मात्र यस्ता पुरस्कार र सम्मानको अर्थ पनि रहन्छ।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: Meaning, Wealth, Importance