ज्वालामुखी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्वालामुखी

  • अर्थ: उच्च तापक्रमको कारणले तरलीकरण भएका विभिन्न पदार्थहरु विष्फोटन भएर कुनै पर्वतको सतहबाट निस्किने पर्वतलाई ज्वालामुखी पर्वत भनिन्छ।
  • शब्दप्रकार : तत्सम