सामग्रीमा जानुहोस्

पिता

Wiktionaryबाट

नाम

बाबु; बाबा; बुबा

मेरो पढाईको सबै खर्च मेरो पिताले गर्नुहुन्छ ।

  1. अङ्ग्रेजी: Father