अः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली भाषाको बर्हौं स्वर । यस्को उच्चारण अ + ह् हुन्छ ।