म्याद सकिेएका पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र ०१:२९, ९ अगष्ट २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

Updates for this page are running twice a month.

निम्न पृष्ठहरू Wiktionaryमा रहेका अरु पृष्ठहरूसँग जोडिदैनन् ।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. abate
 2. broadcast
 3. implication
 4. अँ
 5. अँकरा
 6. अँकाइ
 7. अँकानु
 8. अँगरखा
 9. अँगरखा/अँगर्खा
 10. अँगार
 11. अँगारे
 12. अँगाले
 13. अँगालो
 14. अँगाल्नु
 15. अँगाल्–नु
 16. अँगुठी
 17. अँगुठो
 18. अँगेठी
 19. अँगेर
 20. अँगेरी
 21. अँगोछा
 22. अँचेटाइ
 23. अँचेट्नु
 24. अँजुलि
 25. अँजुली
 26. अँजुल्नु
 27. अँटाइ
 28. अँठिनु
 29. अँठिया
 30. अँठ्याइ
 31. अँठ्याउनु
 32. अँड़ेरी
 33. अँडिर
 34. अँडीर
 35. अँडुवा
 36. अँतेर्नु
 37. अँधियार
 38. अँधेरो
 39. अँध्यार
 40. अँध्यारमुखे
 41. अँध्यारो
 42. अँध्यारोखाउडो
 43. अँप
 44. अँवल
 45. अँवल्तुनो
 46. अं
 47. अंकक
 48. अंककार
 49. अंकगणित
 50. अंकपत्र

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:DeadendPages" बाट अनुप्रेषित