अँगुठो

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अँगुठो[सम्पादन]

व्युत्पत्ति[सम्पादन]

संस्कृत "अङ्गगुष्ठ" — प्राकृत "अंगुट्ठो"

नाम[सम्पादन]

  1. हात वा खुट्टाको दुई आँख्ला भएको मोटो औँलो; बुढी औँलो; औँठो ।
  2. अँगुठाको छाप; ल्याप्चे सही ।