अँध्यारमुखे

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
  • शव्द:अँध्यारमुखे

प्रकार:विशेषण
अर्थ:अँध्यार मुख भएको