अँचेटाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अँचेटाइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ अँचेट्ने भाव, क्रिया वा प्रक्रिया । अँचेटाइनु— क॰ क्रि॰ अँचेट्न लाइनु । अँचेटाउनु— प्रे॰ क्रि॰ अँचेट्न लाउनु; च्यापिने पार्नु । अँचेटिनु— क॰ क्रि॰ अँचेट्ने काम गरिनु; च्यापिनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: