अँध्यारोखाउडो

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

शव्द:अँध्यारोखाउडो
प्रकार:विशेषण
अर्थ:अँध्यारमुखे;घोसे;अँध्यार मुख भएको