सबैभन्दा धेरै वर्गहरू भएका लेखहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १४:४०, १० अगष्ट २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. नेपाली‏‎ (५ वर्गहरू)
 2. चार‏‎ (४ वर्गहरू)
 3. रुनु‏‎ (४ वर्गहरू)
 4. कङ्काल‏‎ (४ वर्गहरू)
 5. बाँदर‏‎ (४ वर्गहरू)
 6. खरायो‏‎ (४ वर्गहरू)
 7. गोरु‏‎ (४ वर्गहरू)
 8. ओछ्यान‏‎ (४ वर्गहरू)
 9. ‏‎ (४ वर्गहरू)
 10. ‏‎ (४ वर्गहरू)
 11. कलम‏‎ (४ वर्गहरू)
 12. आइजोल‏‎ (४ वर्गहरू)
 13. बाघ‏‎ (४ वर्गहरू)
 14. मेवा‏‎ (४ वर्गहरू)
 15. दुध‏‎ (४ वर्गहरू)
 16. भालु‏‎ (४ वर्गहरू)
 17. अधिकृत‏‎ (४ वर्गहरू)
 18. गाई‏‎ (४ वर्गहरू)
 19. ‏‎ (४ वर्गहरू)
 20. घोड़ा‏‎ (३ वर्गहरू)
 21. चकमक‏‎ (३ वर्गहरू)
 22. अचम्भित‏‎ (३ वर्गहरू)
 23. गमला‏‎ (३ वर्गहरू)
 24. बाँस‏‎ (३ वर्गहरू)
 25. नुन‏‎ (३ वर्गहरू)
 26. ग़ोड़ा‏‎ (३ वर्गहरू)
 27. चामर‏‎ (३ वर्गहरू)
 28. फूल‏‎ (३ वर्गहरू)
 29. पाठी‏‎ (३ वर्गहरू)
 30. गैंड़ा‏‎ (३ वर्गहरू)
 31. फल‏‎ (३ वर्गहरू)
 32. भकुण्डो‏‎ (३ वर्गहरू)
 33. कुखुरो‏‎ (३ वर्गहरू)
 34. कुभिण्डो‏‎ (३ वर्गहरू)
 35. साँझ‏‎ (३ वर्गहरू)
 36. काकाकुल‏‎ (३ वर्गहरू)
 37. चल‏‎ (३ वर्गहरू)
 38. चक्का‏‎ (३ वर्गहरू)
 39. मोजा‏‎ (३ वर्गहरू)
 40. फर्सी‏‎ (३ वर्गहरू)
 41. सुवर्ण‏‎ (३ वर्गहरू)
 42. चतुर्थ‏‎ (३ वर्गहरू)
 43. हात्ती‏‎ (३ वर्गहरू)
 44. द्रवलिङ्गी‏‎ (३ वर्गहरू)
 45. चातक‏‎ (३ वर्गहरू)
 46. चकना‏‎ (३ वर्गहरू)
 47. पाठशाला‏‎ (३ वर्गहरू)
 48. चक्कर‏‎ (३ वर्गहरू)
 49. जरा‏‎ (३ वर्गहरू)
 50. चर‏‎ (३ वर्गहरू)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:MostCategories" बाट अनुप्रेषित