श्रेणी:संख्यावाची विशेषण

Wiktionaryबाट

संख्यावाची विशेषणहरु तल छन् ।

"संख्यावाची विशेषण" वर्गमा भएका लेखहरू

यो वर्गमा १९ पृष्ठहरु , कुल १९ मध्ये रहेका छन् ।