अठ्ठाइस

Wiktionaryबाट

नेपाली[सम्पादन गर्नुहोस्]

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

विशेषण[सम्पादन गर्नुहोस्]

संख्यावाची

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

बीस र आठ जोड्दा हुन आउने गन्ती बुझाउने सङ्ख्या, २८

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

उसको जेथो कम्तीमा पनि सात चौको अठ्ठाइस करोड त हुनैपर्छ।

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अंग्रेजी: twenty-eight