थोरै पुनरावलोकन भएका पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र ०१:१८, १३ जनवरी २०२१ पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

Updates for this page are running twice a month.

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. कुफ्री‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 2. अस्ताचल‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 3. कँडाली‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 4. कुइपु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 5. क्वाटर‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 6. अशोच्य‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 7. ऐहलौकिक‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 8. बीजकीकरण‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 9. कृतवीर्य‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 10. आमोली‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 11. खाँटी‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 12. गड‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 13. अम्लान‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 14. खप्काइनु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 15. उत्ताने‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 16. अनुच्च‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 17. गाता‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 18. कबिला‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 19. उखेलाइ‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 20. अनकन्टार/अनकन्तार‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 21. कतुवा‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 22. ङुर्रिनु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 23. गोलमाल‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 24. अपमान‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 25. घुबुरा‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 26. चाँदो‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 27. घाइते‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 28. ऋतुग्रह‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 29. खोपाइनु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 30. गुरुपाक‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 31. आमान्न‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 32. चप‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 33. अठ्याब‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 34. कालाबन्जार‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 35. खुट१‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 36. उपादान‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 37. कातन्त्र‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 38. कल‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 39. कुमाउनी‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 40. कुकुर्कि–नु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 41. क्षणी‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 42. ओं‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 43. कोठाकोठी‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 44. कोविद‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 45. कृत्याकृत्य‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 46. खाइ‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 47. गडुवा२‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 48. अयस‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 49. खप्प्याइ‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 50. खोल्मा‏‎ (१ पुनरावलोकन)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:FewestRevisions" बाट अनुप्रेषित