थोरै पुनरावलोकन भएका पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र ०१:१८, २७ जुलाई २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

Updates for this page are running twice a month.

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. ञिङमा‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 2. एलपोँधिमे‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 3. ऊषा‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 4. उपवन‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 5. कालीपोके‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 6. ग्रसित‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 7. उद्र–नु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 8. कादम्बिनी‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 9. घाचोट‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 10. गैह्री‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 11. अभीरु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 12. अखटो‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 13. क्षणी‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 14. घँसेनी‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 15. घुसाइ‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 16. Sandomierz‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 17. कोविद‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 18. कुटि‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 19. अडैया‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 20. कराहट‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 21. उत्क्रम‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 22. अविरुद्ध‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 23. कन्–नु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 24. उकार‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 25. अल्झिनु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 26. कोका३‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 27. खैरा‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 28. काङ्क्षा‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 29. अनुप्राणित‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 30. कूची‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 31. खिरखिरे‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 32. कल्पिनु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 33. अनरसा‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 34. कणेली‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 35. कँडाली‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 36. आव्रजन‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 37. खाँदाखाँद‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 38. खप्टो‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 39. गुड्क–नु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 40. गाण्डीव‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 41. एहोइ‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 42. उपविष‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 43. काल्फीमिस्री‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 44. ग्रहराज‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 45. उधिन्–नु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 46. गोज्याङ्ग्रो‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 47. अख्राउनु‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 48. क्षम्य‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 49. कुर्कुरे‏‎ (१ पुनरावलोकन)
 50. अधिग्राहक‏‎ (१ पुनरावलोकन)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:FewestRevisions" बाट अनुप्रेषित