खनाइ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

खनाइ

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

कर्मवाच्य क्रिया

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ [खन्+आइ] खन्ने क्रिया वा प्रक्रिया । > खनाइनु— क॰ क्रि॰ खन्ने काम गराइनु । खनाउनु— प्रे॰ क्रि॰ खन्न लाउनु; खन्ने काम गराउनु ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: