सबैभन्दा धेरै इन्टरविकि भएका पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १४:४०, १० अगष्ट २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. Sandomierz‏‎ (१३२ अन्तरविकिहरू)
 2. Kielce‏‎ (११० अन्तरविकिहरू)
 3. Poland‏‎ (६० अन्तरविकिहरू)
 4. abate‏‎ (५२ अन्तरविकिहरू)
 5. broadcast‏‎ (४१ अन्तरविकिहरू)
 6. पानी‏‎ (३९ अन्तरविकिहरू)
 7. कुत्ता‏‎ (३६ अन्तरविकिहरू)
 8. आकाश‏‎ (३६ अन्तरविकिहरू)
 9. आत्मा‏‎ (३४ अन्तरविकिहरू)
 10. अश्व‏‎ (३४ अन्तरविकिहरू)
 11. इतिहास‏‎ (३४ अन्तरविकिहरू)
 12. एक‏‎ (३४ अन्तरविकिहरू)
 13. implication‏‎ (३२ अन्तरविकिहरू)
 14. ईश्वर‏‎ (३१ अन्तरविकिहरू)
 15. आशा‏‎ (३१ अन्तरविकिहरू)
 16. ऋतु‏‎ (३० अन्तरविकिहरू)
 17. भारत‏‎ (३० अन्तरविकिहरू)
 18. अस्थि‏‎ (३० अन्तरविकिहरू)
 19. Índia‏‎ (२९ अन्तरविकिहरू)
 20. अक्षि‏‎ (२८ अन्तरविकिहरू)
 21. इच्छा‏‎ (२८ अन्तरविकिहरू)
 22. चार‏‎ (२८ अन्तरविकिहरू)
 23. भाषा‏‎ (२७ अन्तरविकिहरू)
 24. अणु‏‎ (२७ अन्तरविकिहरू)
 25. अष्ट‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 26. हिन्दी‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 27. पिता‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 28. घर‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 29. अल्प‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 30. कर्ण‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 31. कथा‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 32. आनन्द‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 33. अद्य‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 34. कपोत‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 35. फूल‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 36. आराम‏‎ (२६ अन्तरविकिहरू)
 37. नाक‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 38. अधिकार‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 39. नदी‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 40. सात‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 41. औषध‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 42. उष्ट्र‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 43. कपाल‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 44. नाम‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 45. कन्या‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 46. Indija‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 47. अग्नि‏‎ (२५ अन्तरविकिहरू)
 48. सोमवार‏‎ (२४ अन्तरविकिहरू)
 49. कठिन‏‎ (२४ अन्तरविकिहरू)
 50. आत्मन्‏‎ (२४ अन्तरविकिहरू)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:MostInterwikis" बाट अनुप्रेषित