आकाश

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

आकाश शब्दप्रकार : तत्सम