सामग्रीमा जानुहोस्

अष्ट

Wiktionaryबाट

अष्ट शब्दप्रकार : तत्सम