अस्थि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अस्थि शब्दप्रकार : तत्सम