अनुप्रेषित सूची

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १९:३६, २५ नोभेम्बर २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. princess →‎ Princess
 2. अँगर्खा →‎ अँगरखा
 3. औघड़ →‎ औघड
 4. कार →‎ कुचीकार
 5. कोयली →‎ कोइली
 6. क्ष्ःअमता →‎ क्षमता
 7. खाँच →‎ खोंच
 8. गृह पृष्ठ →‎ विक्सनरी:मुख्य पृष्ठ
 9. ग्वाँचे →‎ ग्याँचे
 10. टटटिटिभी →‎ टिभी
 11. दाज्यु →‎ दाजु
 12. देशहरुको सुची →‎ देशहरुको सूची
 13. पूति →‎ पूती
 14. मुख्य पृष्ठ →‎ विक्सनरी:मुख्य पृष्ठ
 15. लगनथापा →‎ लखनथापा
 16. शरद →‎ शरद ऋतु
 17. श्रणी:उखान-टुक्का →‎ श्रेणी:उखान-टुक्का
 18. साप →‎ साँप
 19. →‎ शून्य
 20. वार्तालाप:पूति →‎ वार्तालाप:पूती
 21. प्रयोगकर्ता:AmandaNP →‎ m:User:DeltaQuad
 22. प्रयोगकर्ता:Azariv →‎ प्रयोगकर्ता:Azariv-WMF
 23. प्रयोगकर्ता:Bhawani Gautam Rhk →‎ प्रयोगकर्ता:Bhawani Gautam
 24. प्रयोगकर्ता:Buckesfelder →‎ प्रयोगकर्ता:Der Buckesfelder
 25. प्रयोगकर्ता:Dawid Deutschland →‎ प्रयोगकर्ता:Deu
 26. प्रयोगकर्ता:DeltaQuad →‎ प्रयोगकर्ता:AmandaNP
 27. प्रयोगकर्ता:Diego Grez →‎ प्रयोगकर्ता:Diego Grez-Cañete
 28. प्रयोगकर्ता:Etienfr →‎ प्रयोगकर्ता:Limotecariu
 29. प्रयोगकर्ता:G(x)-former →‎ प्रयोगकर्ता:V(g)
 30. प्रयोगकर्ता:George.Edward.C →‎ प्रयोगकर्ता:Caliburn
 31. प्रयोगकर्ता:Hahc21 →‎ प्रयोगकर्ता:Razr Nation
 32. प्रयोगकर्ता:Hym411 →‎ प्रयोगकर्ता:-revi
 33. प्रयोगकर्ता:Jalexander →‎ प्रयोगकर्ता:Jalexander-WMF
 34. प्रयोगकर्ता:Küñall →‎ प्रयोगकर्ता:Diego Grez-Cañete
 35. प्रयोगकर्ता:Leitoxx →‎ प्रयोगकर्ता:Mazbel
 36. प्रयोगकर्ता:Lestaty →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Sir Lestaty de Lioncourt
 37. प्रयोगकर्ता:Masumrezarock100/minerva.js →‎ प्रयोगकर्ता:Ainz Ooal Gown/minerva.js
 38. प्रयोगकर्ता:Mentifisto →‎ प्रयोगकर्ता:Lofty abyss
 39. प्रयोगकर्ता:Miguel2706 →‎ प्रयोगकर्ता:KernelFreeze
 40. प्रयोगकर्ता:Moe Epsilon →‎ w:en:User:Moe Epsilon
 41. प्रयोगकर्ता:Nepaboy →‎ प्रयोगकर्ता:Raju Babu
 42. प्रयोगकर्ता:Pinus →‎ प्रयोगकर्ता:Prenn
 43. प्रयोगकर्ता:Prakash Adhikary →‎ प्रयोगकर्ता:PrakashAdhikari
 44. प्रयोगकर्ता:Prakashadhikari →‎ प्रयोगकर्ता:PrakashAdhikari
 45. प्रयोगकर्ता:Ralgis →‎ प्रयोगकर्ता:Allan Aguilar
 46. प्रयोगकर्ता:Riley Huntley →‎ प्रयोगकर्ता:~riley
 47. प्रयोगकर्ता:Suprememangaka →‎ प्रयोगकर्ता:*SM*
 48. प्रयोगकर्ता:Waldir →‎ प्रयोगकर्ता:Waldyrious
 49. प्रयोगकर्ता:Wim b →‎ प्रयोगकर्ता वार्ता:Wim b
 50. प्रयोगकर्ता:गणेश कक्षे →‎ प्रयोगकर्ता:Raju Babu

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:ListRedirects" बाट अनुप्रेषित