विक्सनरी:आजको शब्द/अभिलेख

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search
Archive

आजको लागि आजको शब्द[सम्पादन]

विक्सनरी:आजको शब्द/जुन १३

आजको शब्द अभिलेख[सम्पादन]

वर्णानुक्रमिक अनुक्रमणिका[सम्पादन]


कालानुक्रमिक अनुक्रमणिका[सम्पादन]

इतिहास[सम्पादन]

नेपाली विक्सनरीमा पहिलो आजको शब्द(WOTD) १४ जनवरी, २०१९ मा गरिएको हो।

आजको शब्द चयनको लागि अहिलेसम्म कुनै विशेष "मतदान" प्रक्रिया छैन्। अहिलेका प्रविष्टिहरू विशेष चयन प्रक्रियाद्वारा छनौट गरिन्छन्।