ॐकार

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ॐकार शब्दप्रकार : तत्सम