सलाइ बाकस

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

सलाइ बाकस

  • अर्थ:सलाइको कांटीहरु संग्रह गरेर राखिएको सानो बाकस।
  • शब्दप्रकार : आगन्तुक