सम्पर्क

Wiktionaryबाट

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

नाम

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

चिनापर्ची या कुनै सम्बन्ध

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. उनीहरू धेरै वर्ष देखिको व्यापारिक सम्पर्क थियो ।