संशोधन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कुनै रचना वा लेखाईमा भएका अशुध्दिलाई राम्ररी शुध्द पार्ने काम।