संविधान

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

राज्यको संचालन गर्न बनेको नियम।