सामग्रीमा जानुहोस्

विश्वास

Wiktionaryबाट

विश्वास

नेपाली[सम्पादन गर्नुहोस्]

पद वर्ग[सम्पादन गर्नुहोस्]

नाम

अर्थ[सम्पादन गर्नुहोस्]

ना॰ आ६ना कार्य, योग्यता, सामर्थ्य, सिद्धान्त आदिको सत्यता र उपयुक्तताका सम्बन्धमा आफूलाई हुने दृढ निश्चय; आ६नै विश्वास वा भरोसामा रहने काम । — विश्वासी— वि॰ आ६नो सोचाइ वा कामगराइप्रति आफैँ विश्वास गर्ने; आत्मविश्वास भएको । — विस्मृति— ना॰ आफूले आफैँलाई एकदमै बिर्सने वा भुल्ने काम । — वृत्तान्त— ना॰ आत्मकथा । — शुद्धि— ना॰ १. आत्माको शुद्धि; आत्मालाई पवित्र राख्ने काम; आत्मसंस्कार । २. मनको पवित्रता; चित्तशुद्धि । ३. आफूलाई सधैँ सफा–सुग्घर वा शुद्ध राख्ने काम; देहशुद्धि । — श्लाघा— ना॰ आफैँले गरिने आ६नो प्रशंसा; आत्मप्रशंसा । — श्लाघी— वि॰ आ६नो प्रशंसा आफैँ गर्ने; आत्मप्रशंसक । — संयम— ना॰ आ६ना खराब इच्छा तथा वासना आदिलाई दबाएर नीतिसङ्गत आचरण गर्ने काम; मन तथा इन्द्रियलाई वशमा राख्ने काम । — संयमी— वि॰ आ६नो मन तथा इन्द्रियलाई वशमा राख्ने; आत्मसंयम गर्ने । — सन्तोष— ना॰ आफूदेखि आफैँ सन्तुष्ट हुने काम; स्वयम् हुने सन्तोष । — समर्पण— ना॰ २. पूरै अर्काको अधीन वा वशमा रहने काम । २. युद्धका अवसरमा विजेतापक्षको अधीनता स्विकार्ने काम । ३. आफूलाई आ६ना सारा शक्तिसहित कुनै काममा लगाउने काम । — सात्— वि॰ १. पूरै आ६नो अन्तर्गत ल्याइएको । २. आफूमा गाभिएको; आफूमा मिलाइएको । — सिद्ध— वि॰ आफैँआफ हुने; विनाप्रयास हुने; स्वयंसिद्ध । — सिद्धि— वि॰ १. आत्मा वा परमात्माको सम्यक् ज्ञान । २. मोक्ष; मुक्ति । — स्तुति— ना॰ आत्मप्रशंसा; आत्मश्लाघा । — हत्या— ना॰ आफूले आफैँलाई मार्ने काम; जानी–जानी आफैँले आ६नो हत्या गर्ने काम; आत्मघात ।

उदाहरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

अनुवाद[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. अङ्ग्रेजी: