सबैभन्दा बढि ट्रान्सक्ल्युडेड पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १८:५५, १३ जनवरी २०२१ पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. ढाँचा:Stub‏‎ (१,७९४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 2. ढाँचा:Reflist‏‎ (१९० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 3. ढाँचा:ne‏‎ (१५१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 4. ढाँचा:documentation‏‎ (११७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 5. मोड्युल:table‏‎ (१०० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 6. मोड्युल:languages‏‎ (९७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 7. मोड्युल:documentation‏‎ (९३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 8. मोड्युल:languages/cache‏‎ (९२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 9. मोड्युल:array‏‎ (९२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 10. मोड्युल:parameters‏‎ (७८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 11. मोड्युल:string‏‎ (७४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 12. ढाँचा:tl‏‎ (४७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 13. ढाँचा:Welcome‏‎ (३७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 14. मोड्युल:Arguments‏‎ (३४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 15. ढाँचा:Documentation‏‎ (३४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 16. मोड्युल:template link‏‎ (३४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 17. ढाँचा:fmbox‏‎ (३२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 18. ढाँचा:documentation subpage‏‎ (३१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 19. ढाँचा:temp‏‎ (३१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 20. मोड्युल:No globals‏‎ (३० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 21. मोड्युल:Message box‏‎ (२९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 22. ढाँचा:Mbox‏‎ (२९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 23. मोड्युल:Yesno‏‎ (२९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 24. ढाँचा:template other‏‎ (२८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 25. मोड्युल:Message box/configuration‏‎ (२८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 26. ढाँचा:welcome‏‎ (२६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 27. ढाँचा:pp-template‏‎ (२४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 28. ढाँचा:Documentation subpage‏‎ (२१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 29. ढाँचा:documentation/start box‏‎ (२० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 30. ढाँचा:documentation/end box‏‎ (२० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 31. ढाँचा:en‏‎ (२० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 32. ढाँचा:documentation/template page‏‎ (१९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 33. ढाँचा:documentation/start box2‏‎ (१९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 34. ढाँचा:documentation/end box2‏‎ (१९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 35. ढाँचा:documentation/docspace‏‎ (१९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 36. ढाँचा:maintenance box‏‎ (१८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 37. ढाँचा:Softredirect‏‎ (१६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 38. ढाँचा:edit‏‎ (१५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 39. ढाँचा:sa‏‎ (१५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 40. ढाँचा:-noun-‏‎ (१४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 41. ढाँचा:howtoedit‏‎ (१४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 42. ढाँचा:tlx‏‎ (१३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 43. ढाँचा:WOTD‏‎ (१३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 44. ढाँचा:fr‏‎ (१३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 45. ढाँचा:gu‏‎ (१२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 46. ढाँचा:ombox/core‏‎ (१२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 47. ढाँचा:User‏‎ (१२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 48. ढाँचा:Navbox‏‎ (११ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 49. ढाँचा:ombox‏‎ (११ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 50. ढाँचा:delete‏‎ (१० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)