ढाँचा:howtoedit

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

कृपया परिवर्तन बारे छलफल गर्नुहोस् वार्ता पृष्ठमा अथवा सरक्षण खारेज गर्न निवेदन गर्नुहोस। तपाईं {{editprotected}} प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वार्ता पृष्ठमा कुनै प्रबन्धकसंग सम्पादनको लागि सोध्नुहोस्।

Padlock.svg

यस धेरै जोखिम वाला Template को बर्बरता देखि सुरक्षित गर्न को लागि, बदलनको लागि रोकिएको छ।
कृपया परिवर्तन बारे छलफल गर्नुहोस् वार्ता पृष्ठमा अथवा सरक्षण खारेज गर्न निवेदन गर्नुहोस। तपाईं {{editprotected}} प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वार्ता पृष्ठमा कुनै प्रबन्धकसंग सम्पादनको लागि सोध्नुहोस्।