सबै भन्दा बढी जोडिएको वर्गहरु

Jump to navigation Jump to search

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. नाम‏‎ (६,२७३ सदस्यहरू)
 2. तत्सम‏‎ (३,१४० सदस्यहरू)
 3. ‏‎ (२,२०४ सदस्यहरू)
 4. विशेषण‏‎ (१,८७८ सदस्यहरू)
 5. अपूर्ण पृष्ठ‏‎ (१,८०२ सदस्यहरू)
 6. ‏‎ (१,७६० सदस्यहरू)
 7. नामपद‏‎ (१,३५७ सदस्यहरू)
 8. ‏‎ (१,१४६ सदस्यहरू)
 9. ‏‎ (१,०४५ सदस्यहरू)
 10. ‏‎ (७५० सदस्यहरू)
 11. ‏‎ (५६१ सदस्यहरू)
 12. ‏‎ (५४८ सदस्यहरू)
 13. ‏‎ (५१३ सदस्यहरू)
 14. क्रियाविशेषण‏‎ (५०७ सदस्यहरू)
 15. Subtemplates of Template Convert‏‎ (५०४ सदस्यहरू)
 16. अकर्मक क्रिया‏‎ (४६९ सदस्यहरू)
 17. कर्मवाच्य क्रिया‏‎ (३७१ सदस्यहरू)
 18. सङ्खेय नाम‏‎ (२०३ सदस्यहरू)
 19. सकर्मक क्रिया‏‎ (१९५ सदस्यहरू)
 20. ‏‎ (१५२ सदस्यहरू)
 21. ‏‎ (१४१ सदस्यहरू)
 22. संज्ञा‏‎ (१३१ सदस्यहरू)
 23. असङ्खेय नाम‏‎ (१०८ सदस्यहरू)
 24. गुणवाची विशेषण‏‎ (१०७ सदस्यहरू)
 25. Protected templates‏‎ (७६ सदस्यहरू)
 26. Pages with script errors‏‎ (६६ सदस्यहरू)
 27. क्रिया‏‎ (६५ सदस्यहरू)
 28. जातिवाचक संज्ञा‏‎ (६४ सदस्यहरू)
 29. ‏‎ (५८ सदस्यहरू)
 30. क्रियापद‏‎ (५१ सदस्यहरू)
 31. क्रियायोगी‏‎ (४९ सदस्यहरू)
 32. ‏‎ (४८ सदस्यहरू)
 33. अव्यय‏‎ (४७ सदस्यहरू)
 34. ‏‎ (४४ सदस्यहरू)
 35. सर्वनाम‏‎ (३२ सदस्यहरू)
 36. Files with no machine-readable source‏‎ (२५ सदस्यहरू)
 37. Files with no machine-readable author‏‎ (२५ सदस्यहरू)
 38. Files with no machine-readable description‏‎ (२५ सदस्यहरू)
 39. Files with no machine-readable license‏‎ (२५ सदस्यहरू)
 40. ‏‎ (२१ सदस्यहरू)
 41. ‏‎ (२१ सदस्यहरू)
 42. विकिपीडिया दस्तावेज पृष्ठहरू‏‎ (२० सदस्यहरू)
 43. User ne‏‎ (२० सदस्यहरू)
 44. साइनो‏‎ (१९ सदस्यहरू)
 45. संख्यावाची विशेषण‏‎ (१९ सदस्यहरू)
 46. 2011 Convert unit subtemplates‏‎ (१८ सदस्यहरू)
 47. संयोजक‏‎ (१८ सदस्यहरू)
 48. ‏‎ (१७ सदस्यहरू)
 49. निपात‏‎ (१७ सदस्यहरू)
 50. अनुक्रमण नगरिएका पृष्ठहरू‏‎ (१६ सदस्यहरू)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)