फाइल सूची

Jump to navigation Jump to search

यस विशेष पृष्ठले उर्ध्वभरण गरिका सबै फाइलहरू देखाउँछ ।

फाइल सूची
मिति नाम थम्बनेल आकार प्रयोगकर्ता वर्णन
१५:४०, ४ मार्च २०११ डेली.jpg (फाइल) ९ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
१५:२२, ४ मार्च २०११ चौंठो.jpg (फाइल) ६ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
१५:१६, ४ मार्च २०११ भुने.jpg (फाइल) ११ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
१३:३४, ११ सेप्टेम्बर २०१० Indianflag.gif (फाइल) ८ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
१३:२३, ११ सेप्टेम्बर २०१० Bhawanigautam.JPG (फाइल) १२ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०८:२९, २७ जनवरी २०१० टुकी.jpg (फाइल) ४२ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०८:२३, २७ जनवरी २०१० काँटा.jpg (फाइल) ४१ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०८:१७, २७ जनवरी २०१० जातो.jpg (फाइल) ७१ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०८:११, २७ जनवरी २०१० aari.jpg (फाइल) १५२ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०८:०७, २७ जनवरी २०१० कुभिण्डो.jpg (फाइल) ५४ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०८:०३, २७ जनवरी २०१० jamara.jpg (फाइल) २३१ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०४:५०, २७ जनवरी २०१० चुलेंसी.jpg (फाइल) ९४० किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०४:२७, २७ जनवरी २०१० naglo.jpg (फाइल) ७४ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०४:२१, २७ जनवरी २०१० paniamala.jpg (फाइल) १.३९ मेगाबाइटहरू Bhawani Gautam  
१२:००, २५ जनवरी २०१० nifanu.ogg (फाइल)
५९ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
१०:५४, १८ जनवरी २०१० लालुपाते.jpg (फाइल) ११५ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
१०:४२, १८ जनवरी २०१० ऊनिउ.jpg (फाइल) २२५ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
१०:३५, १८ जनवरी २०१० अम्लिसो.jpg (फाइल) ९८१ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०५:४३, १८ जनवरी २०१० बटुका.jpg (फाइल) ७८२ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०५:३७, १८ जनवरी २०१० कुनिउ.jpg (फाइल) २७ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०५:३०, १८ जनवरी २०१० लोहोरो.jpg (फाइल) १.१२ मेगाबाइटहरू Bhawani Gautam  
१४:४४, १७ जनवरी २०१० sunakhari.jpg (फाइल) ६० किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
१४:३२, १७ जनवरी २०१० Sunakhari.jpg (फाइल) ८८८ किलोबाइटहरू Bhawani Gautam  
०५:४९, ४ डिसेम्बर २००९ Devanagari Help.png (फाइल) ८ किलोबाइटहरू Ujjwol This was created my be. I license it under Creative Common Attribution-Share Alike 3.0 Unported http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
१८:०७, २४ नोभेम्बर २००४ Himalayas.jpg (फाइल) ३४ किलोबाइटहरू Indiver अन्तरिक्षबाट देखिने हिमालय र सगरमाथा
"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:ListFiles" बाट अनुप्रेषित