विक्सनरी:सूचना केन्द्र

Wiktionaryबाट

विक्सनरी > छलफल कक्षहरू > सूचना केन्द्र

तपाईँले सूचना केन्द्रका अभिलेखहरूमा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ:

विक्सनरीको सूचना केन्द्रमा यहाँलाई स्वागत छ, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले शब्द र विक्सनरीको बारेमा प्रश्न गर्न सक्नेछन्, सहयोगको लागि सोध्नसक्नेछन्, अथवा अन्य विषयवस्तुहरू जो कुनै पनि छलफल केन्द्रमा छलफलको लागि उपयुक्त ठहरिदैँनन् ती विषयवस्तुहरू पनि छलफलको लागि राख्नसक्नेछन्।

नयाँ विषय शुरू गर्न, “विषय थप्नुहोस” ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्, अथवा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: नयाँ विषय शुरू गर्नुहोस्.

तपाईँले टिप्पणी गरिसकेपछि चार ओटा टिल्डे चिह्नहरू (~~~~) राखि हस्ताक्षर गर्नुहोस्, उक्त कोडले युटीसी समय सहितको तपाईँको हस्ताक्षर उत्पन्न गर्नेछ।

पुराना प्रश्नहरूको लागि, /अभिलेखहरू हेर्नुहोस्।

विक्सनरी:सूचना केन्द्र/समयरेखा

ढाँचा:हालैका महिनाहरूको छलफल