वर्गीय

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

विशेषण[सम्पादन]

विशेषण

अर्थ[सम्पादन]

कुनै वर्गको वा त्यस्तो वर्गसँग सम्बन्धित

उदाहरण[सम्पादन]

यही यसको वर्गीय विशेषता हो।