लागि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

निमित्त, निम्ति, खातिर, हेतु, प्रयोजन।