लगानी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

पछि फाइदा हुने विश्वासमा उद्योग, व्यवसाय आदिमा प्रयोग गरिने सम्पत्ति।