योग्य

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

योग्य:राम सबै कुरा मा योग्य केटो हो l