योग्य

Wiktionaryबाट

योग्य:राम सबै कुरा मा योग्य केटो हो l