यहाँ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

सर्वनाम

अर्थ[सम्पादन]

यिनी

उदाहरण[सम्पादन]

  • यहाँ मेरा जुवाईं हुनुहुन्छ ।
  • यहाँबाट मेरो घर जाने बाटो पुगिन्छ ।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: This

पद वर्ग[सम्पादन]

स्थानवाची सर्वनाम

अर्थ[सम्पादन]

नजिकको स्थानको बोध गराउने शव्द

उदाहरण[सम्पादन]

यहाँ यसपालि औधि जाड़ो छ ।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: Here