मान्यता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

मान्यता

नेपाली[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

ना॰ कानुनले गर्न हुने भनिएको वा कानुनबाट कुनै बाधा–अड्काउ नभएको; कानुनबारा मान्य । ~ विवाह— ना॰ अड्डाबाट कानुनी रूपमा पति–पत्नी भएको विवरण दर्ता गरी विवाह गरिने प्रथा वा त्यस प्रकारले गरिएको विवाह । ~ स्तर— ना॰ कानुनबारा निर्धारित वा मान्य स्तर; कानुनी दृष्टिबाट निर्धारित हुन गएको कुनै पद, प्रतिष्ठा आदिको तह वा मान्यता ।

उदाहरण[सम्पादन]

अनुवाद[सम्पादन]

  1. अङ्ग्रेजी: