बजे

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

घडीको कुनै निश्चित समय।