पुरुष

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

भाषा[सम्पादन]

पद वर्ग[सम्पादन]

नाम

अर्थ[सम्पादन]

  • एक लैङ्गिकता

उदाहरण[सम्पादन]

  1. उनी एक पुरुष हुन् ।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. हिन्दी: पुरुष
  2. संस्कृत:
  3. अंग्रेजी: Man

व्याकरण[सम्पादन]

अर्थ[सम्पादन]

  • वक्तालई जनाउने चिन्ह

उदाहरण[सम्पादन]

"म" वनेको प्रथम पुरुष हो।

अनुवाद[सम्पादन]

  1. हिन्दी: पुरुष
  2. संस्कृत:
  3. अंग्रेजी : Person