नेपाल भाषा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपालमा विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा बोलिने भाषा|