त्रुटयः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रुटयः शब्दप्रकार : तत्सम