त्रीणि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रीणि शब्दप्रकार : तत्सम