त्रिविधः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रिविधः शब्दप्रकार : तत्सम