त्रिजगति

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रिजगति शब्दप्रकार : तत्सम